Wat veteranen vertellen

Over deze site

1 oktober, 2010

Op deze site zijn de resultaten te vinden van het project "Veteran Tapes". Dit project is in 2009 gestart als followup van het symposium "Interviews uit de kast". Doel van dat symposium was om secundaire analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal, zoals interviews, onder de aandacht te brengen. De oproep van DANS aan onderzoekers voor suggesties om hergebruik van bestaande collecties te stimuleren resulteerde in een idee voor multidisciplinair onderzoek op basis van een collectie interviews afkomstig van het Veteraneninstituut.

In het project Veteran Tapes werd een set van circa dertig getranscribeerde interviews samengesteld, die afkomstig zijn van het Interviewproject IPNV. De resultaten van het onderzoek zijn zowel in boekvorm als verrijkte publicatie gepubliceerd.
(zie ook de DANS website: Veteran Tapes en Veteran Tapes verrijkte publicatie)

Alle gebruikte interviews zijn gedeponeerd bij DANS en zullen, als de privacy van alle betrokkenen het toelaat en na toestemming van de veteranen, op termijn beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. De andere interviews zijn alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek met toestemming van het Veteraneninstituut.

Rond de IPNV interviews zijn ook twee projecten afgerond: Living Oral History Workbench is tot stand gekomen met behulp van het Erfgoed van de oorlogprogramma van het ministerie van VWS, Inter-Views is gefinancierd door Clarin-NL. Zie voor meer details> Projecten.

Publicatie: Wat veteranen vertellen

13 oktober, 2010

boekcover
Het boek is verkrijgbaar bij de Amsterdam University Press.

Het boek is ook beschikbaar als verrijkte publicatie. Het verschil is dat de in de artikelen gebruikte interviewfragmenten ook te horen zijn.
Ga naar Verrijkte publicatie

Zie ook: Inhoudsopgave en Over de auteursVerrijkte Publicatie van de maand maart 2011

10 maart, 2011

surfshare logo
De Surffoundation heeft de verrijkte publicatie gekozen tot VP van de maand maart.
De prijs was een grote slagroomtaart... lees verder


Symposium

13 oktober, 2010

poster
Op 27 oktober 2010 werden tijdens het symposium 'Wat Veteranen Vertellen' de resultaten van het multidisciplinaire onderzoek Veteran Tapes gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan Jacques Thomassen, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Twente en algemeen secretaris van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Contact

Als u vragen heeft over de interviewcollectie van het Veteraneninstituut dan kunt u een mail sturen aan het IPNV onder vermelding van 'Wat veteranen vertellen'.

Als u vragen heeft over het maken van een verrijkte publicatie dan kunt u contact opnemen met DANS: René van Horik of Paula Witkamp