Wat veteranen vertellen
Publicatie > Over de auteurs

Over de auteurs


Hennie Boeije
is universitair hoofddocent bij het Departement Methoden en Technieken van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Zij doceert onderzoeksmethodologie en kwalitatief onderzoek en publiceerde verschillende leerboeken. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met metasynthese en met de rol van kwalitatief onderzoek in combinaties met enquêteonderzoek. Zij doet dat onder meer op het terrein van psychotrauma en van filebestrijding.

Karlijn Demasure is als theoloog en assistent professor werkzaam aan de Saint Paul University te Ottawa in Canada. Ze is gespecialiseerd in practische theologie. Haar onderzoeksvelden zijn: trauma, spiritualiteit en religie; epistemologie en hermeneutiek; de familie en geestelijke verzorging. Ze is verantwoordelijk voor het onderzoeksproject 'Trauma, spiritualiteit en religie bij militairen en geestelijke verzorgers bij uitzending'.

Sarah Drost studeerde Algemene Sociale Wetenschappen met een minor Ethiek aan de Universiteit Utrecht en volgde daarna een Research Master International Development Studies aan de Universiteit Wageningen met specialisaties in rampen studies en rurale ontwikkelingssociologie. In het kader van haar huidige baan, research fellow bij de Sustainable Development Center van de Maastricht School of Management, verblijft Sarah regelmatig in ontwikkelingslanden (oa Ethiopie, Burkina Faso, Mali en India), en doet zij voornamelijk onderzoek naar partnerschappen en (voedsel)ketens.

Ellen Hijmans is socioloog en werkzaam bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in kwalitatieve sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Zij publiceerde op uiteenlopende terreinen zoals: media, cultuur en identiteit, de kwaliteit van journalistiek, zingeving, spiritualiteit en methoden van onderzoek.

Hans Marks is antropoloog en universitair docent Methoden en Technieken aan de Raboud Universiteit. Naast onderzoek in Zweden en Nederland rondom het thema sociale zekerheid, verwantschap en netwerken onder meer in het internationale project Kinship and Social Security (Max Planck Institute for Social Antrhopology, Halle, Duitsland), verrichte hij onderzoek naar familietradities en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog in een vergelijkend internationaal project (Kulturwissenschafliches Institute, Essen, Duitsland).

Inge Melchior is na de bacheloropleidingen Culturele Antropologie en Sociologie in 2008 afgestudeerd in de Onderzoeksmaster Social and Cultural Sciences aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nu is zij werkzaam als PhD student bij de vakgroep Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het PhD onderzoek richt zich op de vraag hoe Esten in hun alledaagse leven betekenis geven aan de Tweede Wereldoorlog en aan de Sovjet tijd die daarop volgde.

René Moelker studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij promoveerde in 1992 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de kwalificaties die mensen nodig hebben om zich een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. Van 1992-1994 was hij aan het Koninklijk Instituut van de Marine (Den Helder) verbonden als universitair docent. Het KIM werd in 1994 verruild voor de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Vanaf 2001 is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de KMA. Zijn belangrijkste onderzoeksvelden betreffen de militaire professie, internationale samenwerking (het Duits-Nederlandse legerkorps), socialisatieprocessen binnen internaatsverband, thuisfrontzorg, globaliseringprocessen in het Tsjetsjeens-Russische conflict, sociaal wetenschappelijke benadering van technologie binnen Defensie, de militaire sociologie van Norbert Elias.

Rudy Richardson studeerde Sociologie met specialisme Methoden en Technieken van Onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde in 1994 aan deze universiteit bij de vakgroep Algemene Pedagogiek. Vanaf december 1993 is hij werkzaam als universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Hij verricht onderzoek naar en publiceert op het terrein van de culturele diversiteit en de Human Factors en Veiligheid in de defensieorganisatie. Daarnaast is hij voorzitter van het Multicultureel Netwerk Defensie.

Stef Scagliola is militair historica en coördinator van het Interviewproject Nederlandse Veteranen bij het Kennis- en Onderzoekcentrum van het Veteraneninstituut in Doorn. In 2002 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de dissertatie 'Last van de oorlog; De Nederlandse oorlogsmisdrijven in Indonesië en hun verwerking'. Haar onderzoeksthema's zijn 'Oral History' in de militaire context, collectieve verwerking van oorlog en conflicten en de sociale positie van veteranen. Zij is betrokken bij verschillende initiatieven om vernieuwingen door te voeren in de digitale ontsluiting en het hergebruik van interviewcollecties.

Harry van den Berg is methodoloog. Hij is als emeritus hoofddocent verbonden aan de afdeling Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek betreft discoursanalyse van gesprekken en kwalitatieve interviews, de mogelijkheden voor secondaire analyse van kwalitatieve data. Daarnaast publiceert hij over de methodologie van publieke opinieonderzoek.

Fred Wester is hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van Kwalon, het platform voor kwalitatief onderzoek in Nederland en België Hij doet onderzoek naar de rol van media en mediaboodschappen (televisieprogramma's, krantenberichten, websites, tijdschriftartikelen en reclameborden) en in het bijzonder naar de kenmerken en tendenties in de uitingen en de sociaal-culturele boodschappen die zij bevatten.

Susan Woelders studeerde Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij behaalde haar Master of Science titel eind 2008. In de laatste fase van haar studie schreef zij een essay over de berichtgeving betreffende de Nederlandse deelname aan de missie in Afghanistan. Sinds haar afstuderen vervult zij freelance opdrachten op het gebied van kwalitatief onderzoek.