Wat veteranen vertellen
Publicatie > Inhoudsopgave

Inhoudsopgave


Wat veteranen vertellen

Verschillende perspectieven op verhalen over ervaringen tijdens militaire operaties.

Harry van den Berg, Stef Scagliola & Fred Wester(redactie)
        

Inhoudsopgave

Voorwoord, Peter Doorn
Ten Geleide. Wat Veteranen Vertellen als verrijkte publicatie, René van Horik

  1. Inleiding, Fred Wester
  2. Het Interviewproject Nederlandse Veteranen; Een initiatief van het Veteraneninstituut, Stef Scagliola
  3. Beeldvorming bij Nederlandse militairen over andere militairen in  uitzendsituaties, Rudy Richardson & René Moelker
  4. Frames, metaforen en vertelposities in verhalen van Nederlandse veteranen over militaire gevechtsacties, Harry van den Berg & Susan Woelders
  5. Hoe kom ik hier ongeschonden uit; Morele complexiteit in herinneringen van veteranen, Ellen Hijmans
  6. Spiritualiteit en religie in de verhalen over veteranen, Karlijn Demasure
  7. Schieten op de maan: Veteranen over schokkende gebeurtenissen tijdens uitzending, Hennie Boeije & Sarah Drost
  8. Veteranen en de alledaagsheid van culturen; een onbevredigend antwoord, Hans Marks en Inge Melchior
  9. Interviews met veteranen als historische bron; de meerwaarde van Oral history in de context van de krijgsmacht, Stef Scagliola
  10. Over het ontsluiten en gebruiken van kwalitatieve onderzoeksdata, Harry van den Berg. Hennie Boeije, Stef Scagliola, Fred Wester & Susan Woelders