Wat veteranen vertellen

Verrijkte Publicatie

27 oktober, 2010
De verrijkte publicatie bevat dezelfde tekst als het boek maar hierin kunnen ook de fragmenten beluisterd worden. De veteranen die in deze audio-fragmenten te horen zijn hebben het Veteraneninstituut schriftelijk toestemming gegeven om delen uit hun interview zonder naamsvermelding in een digitale publicatie te verwerken. Zij zijn daarbij expliciet geïnformeerd over de mogelijkheid dat hun stem op internet herkend kan worden. Mochten er bij betrokkenen naar aanleiding van deze website toch nog vragen rijzen, dan kan contact opgenomen worden met het IPNV: ipnv@veteraneninstituut.nl

Alle gebruikte interviews zijn gedeponeerd bij DANS. Op termijn zullen, als de privacy van alle betrokkenen het toelaat en de veteranen toestemming hebben gegeven voor het openbaar maken van het interview, beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers. De andere interviews zijn alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek met toestemming van het Veteraneninstituut.

Let op!De verrijkte publicatie is in PDF formaat, om de audio-fragmenten te kunnen beluisteren is een internet verbinding nodig. Aanbevolen wordt de PDF in Adobe Acrobat te openen en niet te bekijken in de browser. Bij het teruggaan van de fragmentpagina naar het artikel wordt, bij gebruik van de viewer in de browser,  teruggegaan naar het begin van de publicatie en niet naar de plek waar de link staat.

Open Wat veteranen vertellen verrijkte publicatie


SurfShare logo De verrijkte publicatie is tot stand gekomen met de financiële steun van het Surfshare programma.


Zie ook de video over de verrijkte publicaties:

Veteran Tapes: Verrijkte Publicaties from Dyzlo Film on Vimeo.